over ziris | kunst en fotografie

visie

Ieder mens heeft creatieve eigenschappen. Creatieve ontwikkeling geeft je vrijheid, ruimdenkendheid en een sterkere plaats in de wereld. Dit gebeurt al door naar kunst te kijken, en wordt nog sterker door zelf kunstzinnig werk te maken.

wat we doen

Ziris biedt cursussen aan op het gebied van kunstgeschiedenis in combinatie met fotografie. In de cursussen worden kunsttheorie en praktische opdrachten nadrukkelijk met elkaar verbonden.

In samenwerking met ZIMIHC theater Stefanus in Utrecht is er eens per jaar, in januari, een groepsexpositie van het werk van de cursisten. De expositie van dit jaar ‘Van A tot Z, van Architectuur tot Zelfportret’ was drukbezocht en een groot succes.

Twee keer per jaar wordt er een foto-excursie georganiseerd. We gaan samen fotograferen op interessante locaties. De excursies zijn gevarieerd, d.w.z. dat diverse fotografische disciplines aan bod komen.

Ieder jaar verzorgt Ziris een aantal lezingen over fotografie, met name op het gebied van kunstgeschiedenis, wetenschapsgeschiedenis en hun relatie tot de fotografie.

de docenten

Drs. Cecilia Kocsis

Na het behalen van mijn doctoraal kunstgeschiedenis heb ik een aantal jaren gewerkt als docente kunst- en cultuurgeschiedenis aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Daarnaast was ik aan het werk als fotografe, zowel in opdracht als autonoom. Mijn interesse in mijn vrije werk gaat vooral uit naar portretfotografie. Ik heb een aantal keren geëxposeerd. Het thema in mijn vrije werk is ‘identiteit’. Dit heeft onder meer geresulteerd in de uitgave van mijn boek Alleen in het land (2002).
Vanaf 2006 geef ik cursussen fotografie die ik zelf ontwikkel. Van belang acht ik de combinatie tussen theorie en praktijk, tussen kunstgeschiedenis en fotografie.
In 2011 heb ik aan de Universiteit van Utrecht een module esthetiek gevolgd aan de faculteit wijsbegeerte. Vragen over universele waarden en persoonlijke smaak zijn voor mij hiervoor een drijfveer geweest.

Dr. Bart Karstens

Bart Karstens is wetenschapshistoricus en wetenschapsfilosoof. Als postdoctoraal onderzoeker is hij verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde wetenschapsgeschiedenis in Utrecht, Amsterdam en Berlijn en haalde in 2009 cum laude zijn doctoraal. In 2015 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar ‘fouten’ in de wetenschap. Zijn belangstelling gaat uit naar het ontstaan van het systeem van moderne wetenschappelijke disciplines, de wisselwerking tussen kunst en wetenschap en het fenomeen interdisciplinariteit.