over ziris | kunst en fotografie

visie

Ziris wil inspireren, creativiteit aanwakkeren en nieuwe perspectieven aanreiken door vakgebieden met elkaar te verbinden en door praktische en technische handvatten te geven. Creatieve ontwikkeling geeft je vrijheid, ruimdenkendheid en een sterkere plaats in de wereld.

wat we doen

Ziris biedt cursussen, workshops en lezingen aan op het gebied van kunstgeschiedenis in combinatie met fotografie. In de cursussen worden kunsttheorie en praktische opdrachten nadrukkelijk met elkaar verbonden. Het aanbod is divers en ook geschikt voor scholen en bedrijven. In overleg kan Ziris workshops ontwikkelen die passen bij de behoefte van de klant.

de docente

Cecilia Kocsis, Hoera. Een zelfportret

Drs. Cecilia Kocsis

Na het behalen van mijn doctoraal kunstgeschiedenis heb ik een aantal jaren gewerkt als docente kunst- en cultuurgeschiedenis aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Daarnaast was ik aan het werk als fotografe, zowel in opdracht als autonoom. Mijn interesse in mijn vrije werk gaat vooral uit naar portretfotografie. Ik heb een aantal keren geëxposeerd. Het thema in mijn vrije werk is ‘identiteit’. Dit heeft onder meer geresulteerd in de uitgave van mijn boek Alleen in het land (2002).
Vanaf 2006 geef ik cursussen fotografie die ik zelf ontwikkel. Van belang acht ik de combinatie tussen theorie en praktijk, tussen kunstgeschiedenis en fotografie.
In 2011 heb ik aan de Universiteit van Utrecht een module esthetiek gevolgd aan de faculteit wijsbegeerte. Vragen over universele waarden en persoonlijke smaak zijn voor mij hiervoor een drijfveer geweest.

samenwerking