vrouwen fotografie

Sinds het ontstaan van de fotografie hebben vrouwen een belangrijke rol gespeeld in deze beeldende discipline. Meer dan in andere takken van beeldende kunst zijn vrouwen actieve deelnemers in het veld. In de cursus wordt nader ingegaan op de bijdrage die vrouwen leveren. Onderscheiden zij zich bijvoorbeeld van hun mannelijke collega’s? Hebben vrouwen een andere benadering? Kijken zij met een andere blik? Zijn zij wellicht beter dan mannelijke fotografen. Zo ja, wat is hiervan de oorzaak?

Dit zijn vragen waarop geprobeerd wordt tijdens de les gezamenlijk het antwoord te vinden. Aan de hand van talloze voorbeelden bespreken we het werk van vrouwelijke fotografen.

Daarnaast krijgen deelnemers voor elke les een fotografische opdracht die in de groep besproken zal worden.

Lalla Essaydi, Apparel #3 (from Converging Territories series), 2003. Courtesy of Edwynn Houk Gallery, New York
Lalla Essaydi, Apparel #3 (from Converging Territories series), 2003. Courtesy of Edwynn Houk Gallery, New York

soort les

cursus

aantal

6 lessen van 2 uur

prijs

285,-

inclusief

lesmateriaal

aanvang

5 oktober 2023

tijdstip

dinsdag om de week 19:30 - 21:30

locatie

buurthuis De Boog, Gambiadreef 60 Utrecht

vrouwen fotografie

Ziris neemt snel contact met je op.